Başlıksız-8.png

Bir popülasyondaki dağılımı her yaş grubunda ve her iki cinsiyette gösteren, peş peşe histogramlardan (her bir cinsiyet için) oluşur.

MM.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Başlıksız-5.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

CC.png

Isı haritaları, renk değişiklikleriyle verileri görselleştirir. Tablo biçimine uygulandığında, değişkenleri satırlara ve sütunlara yerleştirilir. 

Başlıksız-7.png

Radar Grafikleri, çoklu nicel değişkenleri karşılaştırmanın bir yoludur.

Başlıksız-4.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Coğrafi olarak bilginin veya nesnelerin bir konumdan diğerine hareketini ve miktarlarını gösterir.

gb.png

Alan Grafiği, çizginin altının belirli bir renk veya doku ile doldurulduğu çizgi grafikleridir. 

Başlıksız-9.png

Nokta haritaları, veri dağılımını ve bu dağılımda oluşabilecek konumsal motifleri coğrafi olarak gözlemlemek için kullanılabilecek bir yöntemdir.

II.png

Kabarcık Grafikleri, kategorize edilmiş daireler arasındaki ilişkileri , konumlandırma ve oranlar kullanarak karşılaştırmak ve göstermek için kullanılır .

ll.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

şşş.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

NN.png

Çubuk Grafiği veya Sütun Grafiği olarak da bilinir.

LL.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

VV.png

Koroplet Haritalar coğrafi bölgeleri veya alanları ayrı bir şekilde göstermek için kullanılır. Haritanın görselleştirilmesi verilere göre biçimlenir veya gölgelenir.

sxc.png

Pasta Grafikler, bir daireyi orantılı bölümlere ayırarak kategoriler arasındaki oranların ve yüzdelerin gösterilmesine yardımcı olur.

AAAA.png

Sankey diyagramları, varlıkların akışlarını ve miktarlarını birbirine orantılı olarak görselleştirmek için kullanılır. 

treemap.png

Treemaps, bir ağaç diagramının hiyerarşik yapısını görselleştirmenin alternatif bir yoludur ve alan boyutu üzerinden her kategori için miktarları gösterir.

sx.png

Bu tür diyagramlar elemanlar arasındaki ilişkileri görselleştirmede kullanılır. 

ÇÇ.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

ŞŞ.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

YH.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

BB.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

HH.png

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.