Bir popülasyondaki dağılımı her yaş grubunda ve her iki cinsiyette gösteren, peş peşe histogramlardan (her bir cinsiyet için) oluşur.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Isı haritaları, renk değişiklikleriyle verileri görselleştirir. Tablo biçimine uygulandığında, değişkenleri satırlara ve sütunlara yerleştirilir. 

Radar Grafikleri, çoklu nicel değişkenleri karşılaştırmanın bir yoludur.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Coğrafi olarak bilginin veya nesnelerin bir konumdan diğerine hareketini ve miktarlarını gösterir.

Alan Grafiği, çizginin altının belirli bir renk veya doku ile doldurulduğu çizgi grafikleridir. 

Nokta haritaları, veri dağılımını ve bu dağılımda oluşabilecek konumsal motifleri coğrafi olarak gözlemlemek için kullanılabilecek bir yöntemdir.

Kabarcık Grafikleri, kategorize edilmiş daireler arasındaki ilişkileri , konumlandırma ve oranlar kullanarak karşılaştırmak ve göstermek için kullanılır .

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Çubuk Grafiği veya Sütun Grafiği olarak da bilinir.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Koroplet Haritalar coğrafi bölgeleri veya alanları ayrı bir şekilde göstermek için kullanılır. Haritanın görselleştirilmesi verilere göre biçimlenir veya gölgelenir.

Pasta Grafikler, bir daireyi orantılı bölümlere ayırarak kategoriler arasındaki oranların ve yüzdelerin gösterilmesine yardımcı olur.

Sankey diyagramları, varlıkların akışlarını ve miktarlarını birbirine orantılı olarak görselleştirmek için kullanılır. 

Treemaps, bir ağaç diagramının hiyerarşik yapısını görselleştirmenin alternatif bir yoludur ve alan boyutu üzerinden her kategori için miktarları gösterir.

Bu tür diyagramlar elemanlar arasındaki ilişkileri görselleştirmede kullanılır. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

© 2019 by Vispeahen

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon